Publicaties

1. Boeken, themanummers van tijdschriften en losse publicaties

2023  Johan Heilbron en Nico Wilterdink (red.), Long-Term Processes in Human History. Speciaal nummer van Historical Social Research, 48 (1).

2022  Nico Wilterdink, Don Weenink, Katja Rusinovic, Bart van Heerikhuizen, Samenlevingen. Inleiding in de sociologie. Groningen: Noordhoff, 9e herziene druk (eerste druk 1985, 8e herziene druk 2017 met nieuwe auteurs).

2015 Vermogensongelijkheid in Nederland. Ontwikkelingen sinds 1850. Amsterdam: Van Gennep. Herziene en uitgebreide druk van Vermogensverhoudingen in Nederland (1984)

2015 Ton Bevers, Bernard Colenbrander, Johan Heilbron, Nico Wilterdink, Nederlandse kunst in de wereld. Literatuur, architectuur, beeldende kunst 1980-2013. Nijmegen: Vantilt

2011 Omstreden wetenschap. Goede en slechte sociologie (afscheidsrede). Amsterdam: Vossiuspers UvA

2007 Nico Wilterdink en Bart van Heerikhuizen (red.), Samenlevingen. Inleiding in de sociologie. Groningen: Wolters-Noordhoff, 2007, 6de herziene druk, met nieuwe ondertitel.

2007 (red.) Mannelijkheid. Themanummer van Sociologie, 3, 1.

2004 Nico Wilterdink en Bart van Heerikhuizen (red.), Het Laatste Nummer. Dertig jaar AST. Themanummer van Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 31, 4.

2000 In deze verwarrende tijd. Een terugblik en vooruitblik op de postmoderniteit (Oratie Universiteit van Amsterdam). Amsterdam: Vossiuspers/AUP.  pdf.verwarrendetijd

2000 Don Kalb, Marco van der Land, Richard Staring, Bart van Steenbergen, Nico Wilterdink (eds.), The Ends of Globalization. Bringing Society Back In. Lanham etc.: Rowman & Littlefield.

2000 Johan Goudsblom en Nico Wilterdink (red.), Sociale evolutie. Het evolutieperspectief in de sociologie. Groningen: Wolters-Noordhoff. Themanummer en boekaflevering van Amsterdams Sociologisch Tijdschrift 27, 1-2.

1997 Nico Wilterdink, Johan Heilbron, Abram de Swaan (red.), Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsblom. Amsterdam: Meulenhoff.

1995 Johan Heilbron en Nico Wilterdink (red.), Mondialisering. De wording van de wereldsamenleving. Groningen: Wolters-Noordhoff. Themanummer en boekaflevering van Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 22, 1.

1993 Ongelijkheid en interdependentie. Ontwikkelingen in welstandsverhoudingen (Oratie Universiteit Utrecht). Groningen: Wolters-Noordhoff

1991 Ton Zwaan, Nico Wilterdink, Henk Kleijer, Cees Cruson (red.), Het Europees labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa. Meppel/Amsterdam: Boom, 1991.

1991 Herman Franke, Nico Wilterdink, Christien Brinkgreve (red.), Alledaags en ongewoon geweld. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1991. Themanummer van Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 18,3.

1989 B. Kempers, N. Wilterdink, H. Ganzeboom, Professionalisering, staatsvorming en civilisering. Amsterdam: SISWO

1985 Nico Wilterdink en Bart van Heerikhuizen (red.), Samenlevingen. Een verkenning van het terrein van de sociologie. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1985. Herziene edities 1989, 1993, 1999, 2003, 2007, 2012, 2017, 2022.

1984 Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw (dissertatie). Amsterdam: Arbeiderspers

1978 F. Bovenkerk, H.J. Claessen, B. van Heerikhuizen, A.J.F. Köbben, N. Wilterdink (red.), Toen en Thans. De sociale wetenschappen in de jaren dertig en nu. Baarn: Ambo.

2. Artikelen in tijdschriften (zie ook rubrieken 4 en 5)

2023  De reflexieve sociologie van Bart van Heerikhuizen. Tijdschrift Sociologie, 4, 151-163.  pdf.BvH

2023  Johan Heilbron en Nico Wilterdink, Studying Long-Term Processes in Human History. Historical Social Research, 48 (1), 7-34.  doi: 10.12759/hsr.48.2023.01        pdf

2023  Goudsblom’s Law of Three Stages: The Global Spread of Socio-Cultural Traits in Human History. Historical Social Research, 48 (1), 84-104.  doi: 10.12759/hsr.48.2023.05  pdf

2023  Nostalgie naar vrijheid. Een kritiek op Het begin van alles. Nederlandse Boekengids 8 (1), februari-maart, 30-32.

2021 De verscheurdheid van Amerika (bespreking van Robert D. Putnam, The Upswing). Tijdschrift Sociologie, 2, 147-157.   pdf

2020  Increasing and Decreasing Inequalities of Power: A Processual View. A Response to Cas Wouters, and a Proposal for Clarification. Historical Social Research, 45 (4), 247-374.  doi: 10.12759/hsr.45.2020.4.  PowerInequalities.pdf 

2020  De overwinning van het hyperkapitalisme. Nederlandse Boekengids, jrg. 5, nr. 6 (december), 4-7. Ook verschenen als online special, september 2020.  hyperkapitalisme

2020  Van lokaal tot internationaal: Goudsbloms invloed. Tijdschrift Sociologie, 1, 53-62  pdf.Goudsblom

2019  Marcel van den Haak en Nico Wilterdink, Struggling with distinction. How and why people switch between cultural hierarchy and equality. European Journal of Cultural Studies, 22 (4), 416-432. (DOI: 10.1177/1367549419861632.)   Struggling-with-distinction.pdf

2018  Driving in a dead-end street: critical remarks on Andrew Abbott’s Processual Sociology. Theory and Society, 47(4), 539-557.   DrivingInADead-endStreet.pdf.

2017  The Dynamics of Inequality and Habitus Formation. Elias, Bourdieu, and the Rise of Nationalist Populism. Historical Social Research, 42 (4), 22-42    pdf.Dynamics of Inequality

2016 American exceptionalism? The growth of income and wealth inequality in the United States and other Western societies. Human Figurations, 5 (2), July (link)

2016  Vermogensongelijkheid: trends en verklaringen. Beleid en Maatschappij, 43 (1), 79-87  vermogensongelijkheid.pdf

2015  Kapitaal en klasse: veranderingen sinds de jaren tachtig. Sociologie, 11 (3-4), 329-346 (verschenen in 2016)   pdf.kapitaal

2014 Tito Bachmayer, Nico Wilterdink, Alex van Venrooij, Taste differentiation and hierarchization within popular culture: the case of salsa music. Poetics, 47 (December), 60-82  pdf

2014 De seksparadox, wat is dat? Sociologie, 10 (1), 66-68   pdf.seksparadox

2014 Armoede en rijkdom verklaard. De Gids, 2014/1, 30-32   pdf

2014 Ongelijkheid als beleidsvraagstuk. Socialisme & Democratie, 71 (5), 19-25   pdf

2014 Piketty’s toverformule. Sociologie, 10 (2), 189-201   pdf

2013 Status. Sociologie van de hiërarchie. De Gids, 176 (2), 28-29

2012 Controversial Science: Good and Bad Sociology. Figurations, 36 (January 2012), Special Supplement, 1-12.  pdf

2012 Gelijkheid, goed voor u. Socialisme & Democratie, 2012/7-8, 69-73   pdf

2012 Van oog om oog naar hand in hand. Het geweldsmonopolie in het dagelijks leven. De Republikein, 8 (2), 6-13  pdf

2012 De toenemende inkomensongelijkheid in Nederland. Beleid en Maatschappij, 39 (4), 440-445   pdf.inkomensongelijkheid

2011 Omstreden wetenschap: goede en slechte sociologie. Sociologie, 7 (2), 117-134. Iets gewijzigde tekst van afscheidsrede Universiteit van Amsterdam.   pdf

2011  Processos civilizadores em uma perspectiva evolucionária. Cadernos de Estudos Sociais, 25(1), 169-178

2010 Herman Franke, criminoloog. De Gids, 1, 4 (2010), 392-399.  link

2009 Darwinisme in de sociale wetenschappen. De Gids, 172, 4, 444-455.  link

2009 Tito Bachmayer en Nico Wilterdink, Salsa is klasse: een onderzoek naar de samenhang tussen de statuskenmerken van Latijns-Amerikaanse immigranten en hun voorkeuren voor verschillende soorten salsamuziek. Sociologie, 5 (3), 343-375. pdf.salsa

2008 Beschavingsarbeid in historisch perspectief. Bestuurskunde, 17 (1), 7-15.

2007 De studie van mannelijkheid. Sociologie, 3 (1), 2-11. Inleiding van themanummer over mannelijkheid. pdf.mannelijkheid

2007 Bart Tromp als socioloog. Sociologie, 3 (3), 288-290. pdf.Tromp

2007 Waar moet het met de historische sociologie naar toe? Sociologie, 3 (4), 492-501. pdf.histsoc

2006 Teveel darwinisme, te weinig sociologie. Sociologie, 2 (3), 302-310.  pdf.darwinisme

2005 Blijvende grenzen. Boekman, 65 (2005), 36-40.

2004 Nico Wilterdink en Bart van Heerikhuizen, Inleiding. Dertig jaar AST. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 31 (4), 423-430.

2004 Marx & Co. De doctrine in discussie. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 31 (4), 466-480.  pdf

2004  Van apenkool tot zielenpoot. Over de totstandkoming van de laatste Nederlandse spellinghervorming. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 31(2), 192-235.   pdf

2003 De genetische grondslagen van menselijk samenleven. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 39 (3), 413-428.  pdf

2003 The Concept of Social Evolution: Its Meanings and Uses. Oesterreichisches Zeitschrift für Soziologie, Sonderband 7: Soziale Evolution. Die Evolutionstheorie und die Sozialwissenschaften, 53-73.

2002 Mondialisering, groei en ongelijkheid. Antwoord aan Hans Visser en Robert Went. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 29 (4), 552-559.

2002  Mondialisering en de mondiale welvaartskloof. Trends in inkomensverschillen in de wereld, 1950-1998. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 29(2), 194-214.   pdf

2002 The Sociogenesis of Postmodernism. Archives Européennes de Sociologie/European Journal of Sociology, XLII, 2, 190-216.  pdf.postmodernism

2002 De status van Bourdieu. Boekmancahier, 52, 219-223.

2001 De morele grondslag van verzet (over Barrington Moore’s Injustice). Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 25 (1), 133-135. Themanummer: Ongekende meesterwerken.   pdf

2000 Johan Goudsblom en Nico Wilterdink, Inleiding. Het evolutieperspectief in de sociale wetenschappen. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 27 (1-2), 7-15. Inleiding tot themanummer over sociale evolutie.   pdf

2000 De ontwikkeling van sociaal-economische ongelijkheid in de wereld. Evolutionaire trends en mechanismen. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 27 (1-2), 164-198. In themanummer over sociale evolutie.   pdf

1999 In deze verwarrende tijd. Cultuursociologie van het postmodernisme. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 26 (4), 441-463. Iets gewijzigde versie van tekst van oratie, Universiteit van Amsterdam (2000).  pdf

1998 Zelfcontrole en civilisatie. Tijdschrift voor Criminologie, 40 (2), 139-150.

1998  De schuld van het kapitaal. Marx en de mondialisering. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 25(2), 185-195.  pdf

1998 Supporters. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 25 (1), 167-170. Speciaal nummer: Mensen kijken. Fotografische beschouwingen.

1997 Naschrift (bij C. Wouters’ Criteriologie). Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 24 (1), 130-132.

1995 Nederlandse kunstsociologie. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 21, 2 (1995), 148-152.

1995  Civilisatie en cultuur opnieuw bezien. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 22(2), 350-367.

1995 Johan Heilbron en Nico Wilterdink, Inleiding. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 22 (1), 7-15. Inleiding tot themanummer: Mondialisering. De wording van de wereldsamenleving.

1995 Internationalisering en binnenstatelijke ongelijkheid. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 22 (1), 181-205. Themanummer over mondialisering

1995 On Individualization. SocialeWetenschappen, 38 (4), 4-17.

1995 Increasing Income Inequality and Wealth Concentration in the Prosperous Societies of the West. Studies in Comparative International Development, 30 (3), 3-23.

1994 Images of National Character. Society, 32, 1, 43-51.

1994 Inkomensongelijkheid in een lange-termijnperspectief. Antwoord aan Pen, De Beus en Ultee. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 20 (4), 117-130.

1993 The European Ideal. An examination of European and national identity. Archives Européennes de Sociologie/European Journal of Sociology, XXIX, 1, 119-136.   pdf.identity

1993 Staatsvorming in figuratiesociologisch perspectief. Antropologische Verkenningen, 12 (4), 59-71.

1993 Ongelijkheid en interdependentie. Ontwikkelingen in welstandsverhoudingen. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 20 (2), 3-42. Bewerking van tekst van oratie, Universiteit Utrecht.  pdf

1993 Over mythen en machines. Opmerkingen naar aanleiding van ‘Het ding “wilde” niet wat ik wilde’ van Jojada Verrips. Etnofoor, 6 (2), 80-88.

1992 Images of National Character: Five European Nations Compared. The Netherlands’ Journal of Social Sciences, 28 (1), 31-49.

1992 Denivellering in de vermogensverhoudingen. Socialisme en Democratie, 49 (3), 113-120.

1991 Beelden van nationaal karakter: Fransen, Engelsen, Duitsers. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 18 (2), 3-36.

1991 Inleiding. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 18 (3), 7-12. Themanummer Alledaags en ongewoon geweld.

1990 The Monarchy Contested. Anti-Monarchism in the Netherlands. The Netherlands’ Journal of Social Sciences, 26 (1), 4-16.

1990 Europa als ideaal. Een beschouwing over Europese en nationale identiteit. Maatstaf, 38 (7), 65-79.link

1989 De maatschappij is geen tekst en ook geen ding. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 16 (3), 91-105,

1989 ‘Leve de Republiek!’ Anti-monarchisme in Nederland. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 16 (2), 133-161. In themanummer Door het volk gedragen. Koningschap en samenleving.

1989  De maatschappij als tekst. Een reactie op Gerhard Nijhof. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 16(1), 89-104.

1986 Figuratiesociologie en literatuur. Kennis en Methode, 3, 266-285.

1985 Property Relations and Wealth Distribution in the Netherlands: Main Developments since the Nineteenth Century. The Netherlands’ Journal of Sociology, 21 (2), 83-98.

1985  Historical Comparative Sociology in the Seventies. The Netherlands’ Journal of Sociology, 21(1), 20-31.

1983 Over het nut van de sociologie. Grafiet, herfst 1983, 212-215.

1982 De civilisatietheorie in discussie. Opmerkingen bij een congres. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 8 (4), 571-590.

1981 Figurational Sociology and the Study of Economic Processes. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 7 (4), 433-466.

1980 Gouldner’s nieuwe klasse. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 7 (3), 316-338.

1980  Over sociologen. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 7(1), 880-890.

1978 Sociobiologie en sociale wetenschap: opmerkingen over een grensgebied. Sociologische Gids, 1978/5, 418-423.

1977 De woelige jaren zestig. Maatstaf, januari, 52-60.  link

1977 Bart van Heerikhuizen en Nico Wilterdink, Toen en Thans. Het lustrumcongres van de NSAV. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 3 (4), 457-465.

1977 Bart van Heerikhuizen en Nico Wilterdink, Conservatisme en sociologie in de jaren dertig. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 3 (4), 489-515.

1977 Vermogensverhoudingen in Nederland: interpretatie van de ontwikkeling. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 4 (3), 347-377.

1977  Vermogensverhoudingen in Nederland: empirische bevindingen. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 4(2), 182-203

1976 Biology and Sociology. The Netherlands’ Journal of Sociology, 12, 19-37.

1976 Het sociologische nieuws van Gerritsen van der Hoop. Sociologische Gids, 1976/3, 187-189.

1975 Biologie en sociologie: argumenten voor een ethologisch gefundeerde sociologie. Sociologische Gids, 1975 (1), 4-29.

1975 Over mensen-ethologie. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 2 (2), 109-118. Repliek (commentaar op D. Hillenius). Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 2, 3 (1975), 46-51.

1973 Ideologie en ‘het milieu’. De Gids, 136, 6 (1973), 411-429.  link

3. Hoofdstukken in boeken (zie voor korte stukken ook rubriek 5)

2023  O legado de Goudsblom [Goudsblom’s Legacy]. In: Reflexoës a partir de Norbert Elias e tributo a Johan Goudsblom (org. Glaucio Campos Gomes de Matos e Maria Beatriz Rocha Ferreira). Sao Paulo: Alexa Cultural/Manaus: Universidade Federal de Amazonas, pp. 25-35. Vertaling van Engelstalig paper, gepresenteerd op videoconferentie, Manaus, Brazilië, 9-11 juni 2021.

2021  The Question of Inequality: Trends of Functional Democratisation and De-democratisation. In: Florence Delmotte & Barbare Górnicka (eds.), Elias in Troubled Times. Figurational Approaches to the Problems of the Twenty-First Century. Palgrave Macmillan, pp. 19-42.   pdf

2019 Stratification and Inequality.  In: J. Michael Ryan (ed.), Core Concepts in Sociology. Hoboken, NJ: Wiley Blackwell, 322-325.

2017 Breaching the Dyke: The International Reception of Contemporary Dutch Translated Literature. In: E. Brems, O. Réthelyi, T. van Kalmthout (eds.), Doing Double Dutch. The International Circulation of Literature from the Low Countries. Leuven: Leuven University Press, pp. 45-66  pdf.reception

2015 De receptie van Nederlandse literatuur in het buitenland: aandacht, interpretatie, waardering. In: Ton Bevers e.a., Nederlandse kunst in de wereld. Literatuur, architectuur, beeldende kunst 1980-2013. Nijmegen: Vantilt, pp. 56-95.

2015 Schrijvers en hun reputaties. In: idem, pp. 96-146.

2014 Ciencia controversial: Buena y mala sociología. In: Perla Aronson (red.), La teoría de la complejidad y la complejidad de la teoría sociológica. Buenos Aires: Ediciones Ciccus, pp. 157-181 (vertaald uit het Engels).

2008 Metaphysical Materialism: Some Critical Remarks on Stephen Sanderson’s ‘The Evolution of Human Sociality’. In: H.-J. Niedenzu e.a. (red.), The New Evolutionary Science. Human Nature, Social Behavior, and Social Change. Boulder/London: Paradigm Publishers, pp. 42-51.

2007 Dilemma’s in het intellectuele veld. De casus De Swaan. In: A. Mooij e.a. (red.), Grenzeloos nieuwsgierig. Opstellen voor en over Abram de Swaan. Amsterdam: Bert Bakker, pp. 305-314.

2007 Van WUB naar MUB: de teloorgang van democratie in de universitaire organisatie. In: J.W. Duyvendak e.a. (red.), Macht en verantwoordelijkheid. Essays voor Kees Schuyt. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp.255-266.

2007 Sociology. In: M. Beller & J. Leerssen (red.), Imagology. The cultural construction and literary representation of national characters. Amsterdam/New York: Rodopi, pp. 426-429.

2007 Het stoplicht. In: I. Teijmant (red.), De samenleving ligt op straat. Essays voor Léon Deben. Apeldoorn/Antwerpen: Het Spinhuis, pp. 47-51.

2007 Ongelijkheid. In: L. Reijnders e.a. (red.), Toekomst in het groot. Amsterdam: Amsterdam University Press, pp. 169-172.

2006 Schaalvergroting, globalisering en de afnemende betekenis van nationale staten. In: G. Engbersen & J. de Haan (red.), Balans en toekomst van de sociologie, Amsterdam: Amsterdam University Press/ Pallas Publications, 2006, pp. 113-126.

2006 Trends in ongelijkheid. In: C. Brinkgreve & R. van Daalen (red.), Over gelijkheid en verschil, Amsterdam: Het Spinhuis, pp. 5-26.

2003 Norbert Elias’s Sociology of Knowledge and its Significance for the Study of the Sciences. In: E. Dunning & S. Mennell (red.), Norbert Elias, vol. 1. London etc.: Sage, pp. 301-316. Herdruk van artikel uit 1977.

2002 Bart Tromp en Nico Wilterdink, Globalization and Europe. In: Europa – Vision und Wirklichkeit. Europäisches Forum Alpbach. Wenen: Verlag Oesterreich, pp. 66-77.

2002 De ongelijkheid van inkomens: trends en verklaringen. In: J.C. Vrooman (red.), Sociale Ongelijkheid: Breuk of Continuïteit? Amsterdam: SISWO/NSV, 2002, pp. 51-72.

2000 Income Inequality and Flows of Money and Goods: Introduction. In: D. Kalb e.a. (eds.), The Ends of Globalization, Lanham etc.: Rowman & Littlefield, pp. 151-156.

2000 The Internationalization of Capital and Trends in Income Inequality in Western Societies. In: D. Kalb e.a. (eds.), The Ends of Globalization. Lanham etc.: Rowman & Littlefield, pp. 187-200.

2000 Een monument van bescheidenheid. Het Haus der Geschichte in Bonn. In: T. Gubbels e.a. (red.), Museumarchitectuur als spiegel van de samenleving. Abcoude: Uniepers/Amsterdam: Stichting Boekmanstudies, pp. 57-67.

1999 Ongelijke inkomens: verklaringen voor de toename van de ongelijkheid van inkomens in Nederland en andere landen. In: J. Godschalk (red.), Die tijd komt nooit meer terug. De arbeidsmarkt aan het eind van de eeuw. Amsterdam: Het Spinhuis, pp. 47-80.

1998 Mondialisering, migratie en multiculturaliteit. In: C.H.M. Geuijen (red.), Multiculturalisme. Utrecht: Lemma, pp. 55-66.

1998 De steeds rijkere kant van Nederland. In: W. Albeda e.a. (red.), De rijke kant van Nederland. Amsterdam: Van Gennep, pp. 21-30.

1997 Sociologie als zelfkritiek. Van culturologie tot figuratiesociologie In: Nico Wilterdink e.a. (red.), Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsblom. Amsterdam: Meulenhoff, pp. 122-131.

1997 Biografische schets. In: N. Wilterdink e.a. (red.), Alles verandert. Opstellen voor en over J. Goudsblom. Amsterdam: Meulenhoff, pp. 335-340.

1997 Kleine sociologie van de buitenstaander. In: B. van Heerikhuizen e.a. (red.), Tegenvoeters. Een vriendenboek voor Piet Nijhoff. Amsterdam: Het Spinhuis, pp. 13-35.

1996 Het vraagstuk Nederland. In: Koen Koch en Paul Scheffer (red.), Het nut van Nederland. Opstellen over soevereiniteit en identiteit. Amsterdam: Bert Bakker, pp. 205-222.

1996 Nico Wilterdink, Maarten van Bottenburg, Jan Willem Gerritsen, Politieke modernisering en de natiestaat. In: J. van Hoof & J. van Ruysseveldt (red.), Sociologie en de moderne samenleving. Amsterdam/Meppel: Boom, pp. 187-215.

1995 Ongelijkheid en interdependentie. Ontwikkelingen in welstandsverhoudingen. In: J. Goudsblom e.a. (red.), Hoofdstukken uit de sociologie. Amsterdam: Amsterdam University Press, 173-184. Gedeeltelijke herdruk van oratietekst en artikel uit 1993.

1994 Lange-termijnontwikkelingen in de Nederlandse vermogensverhoudingen. In: H. Flap en M.H.D. van Leeuwen (red.), Op lange termijn. Verklaringen van trends in de geschiedenis van samenlevingen. Hilversum: Verloren, pp. 61-76.

1994 De politiek van geweld. In: H. Procee (red.), Het beest in de mens. Baarn: Ambo, pp. 72-86.

1993 Nationalitäten im alltäglichen Gegen- und Miteinander. Nationale Identität in einer internationalen Organisation. In: R. Blomert, H. Kuzmics & A. Treibel (red.), Transformationen des Wir-Gefühls. Studien zum nationalen Habitus. Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 188-257.

1993 Das europäische Ideal. Eine Untersuchung über europäische und nationale Identitäten. In: Helga Nowotny en Klaus Taschwer (red.), Macht und Ohnmacht im neuen Europa. Wenen: WUV-Universitätsverlag, pp. 71-92.

1993 Mijn slechter ik. In: H. Israëls e.a. (red.), Over Elias. Herinneringen en anekdotes. Amsterdam: Het Spinhuis, pp. 1-6.

1991 Nico Wilterdink en Ton Zwaan, Nationalisme in Europa in historisch-sociologisch perspectief: een inleiding. In: Ton Zwaan e.a. (red.) Het Europees Labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa. Meppel/Amsterdam: Boom, pp. 11-16.

1991 Europa als ideaal. In: T. Zwaan e.a. (red.), Het Europees Labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa. Meppel/Amsterdam: Boom, 1991, pp. 129-148 (ook verschenen als artikel, 1990).

1991 Nico Wilterdink en Ton Zwaan, Nationalisme, natievorming en modernisering. In: T. Zwaan e.a. (red.) Het Europees Labyrint. Nationalisme en natievorming in Europa. Meppel/Amsterdam: Boom, 1991, pp. 253-271.

1991 The Netherlands between the Greater Powers. Expressions of Resistance to Perceived or Feared Foreign Cultural Domination. In: R. Kroes (ed.), Within the US orbit: Small national cultures vis-à-vis the United States. Amsterdam: VU University Press, pp. 13-31.

1991 New Views in Historical Sociology. In: H.A. Becker, F.L. Leeuw & K. Verrips (eds.), In Pursuit of Progress. An assessment of achievements in Dutch sociology. Amsterdam: SISWO, pp. 53-70.

1990 Collectief geweld in ontwikkeling. In: J.A.R.A.M. van Hooff, G. van Benthem van den Bergh & J.M. Rabbie (red.), Oorlog: interdisciplinaire beschouwingen. Hoogezand: Stubeg, pp. 277-303.

1989 De complicaties van een ontwikkelingsperspectief. Kanttekeningen bij: B. Kempers, ‘Kunst, macht en mecenaat. Het beroep van schilder in sociale verhoudingen’. In: B. Kempers, N. Wilterdink & H. Ganzeboom, Professionalisering, staatsvorming en civilisering. Amsterdam: SISWO, 1989, pp. 10-18.

1986 Historisch-vergelijkende sociologie in de jaren zeventig. In: H.A. Becker & P. Glasbergen (red.), Sociologie en Verzorgingsstaat: een proefbalans. ‘s-Gravenhage: VUGA, pp. 95-118.

1985 (met Bart van Heerikhuizen) Het terrein van de sociologie. In: N. Wilterdink en B. van Heerikhuizen (red.), Samenlevingen. Een verkenning van het terrein van de sociologie. Groningen: Wolters-Noordhoff, pp. 13-43

1985 Economische bindingen. In: idem, pp. 44-87.

1985 Stratificatie. In: idem, pp. 172-207.

1985 (met Bart van Heerikhuizen) Over sociologie: theorie, onderzoek, toepassing. In: idem, pp. 367-391

1984 Die Zivilisationstheorie im Kreuzfeuer der Diskussion. In: P. Gleichmann e.a. (red.), Macht und Zivilisation. Materialien zu Norbert Elias’ Zivilisationstheorie. Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 280-304.

1982 Norbert Elias en onze beschaving. In: Bernard Kruithof, Jan Noordam & Piet de Rooy (red.), Geschiedenis van opvoeding en onderwijs. Nijmegen: SUN, pp. 13-23. Herdruk van krantenartikel, 1973.

1981  Figurationssoziologie und wirtschaftlichte Prozesse. In: W. Schulte (Hrg.), Soziologie in der Gesellschaft: Referate aus den Veranstaltungen der Sektionen der Deutschen Gesellschaft für Soziologie, der Ad-Hoc Gruppen und des Berufsverbandes Deutscher Soziologen beim 20. Deutschen Soziologentag in Bremen 1980. Bremen, 1981, pp. 778-782.  pdf

1980 Collectivisatie van vermogens in Nederland in plaats van socialisatie der produktiemiddelen. In: Jan Bank e.a. (red.), Het tweede jaarboek voor het democratisch socialisme. Amsterdam: Arbeiderspers, pp. 14-40.

1978 Bart van Heerikhuizen en Nico Wilterdink, Conservatisme en sociologie in de jaren dertig. In: F. Bovenkerk e.a. (red.), Toen en Thans. De sociale wetenschappen in de jaren dertig en nu. Baarn: Ambo, pp. 182-207 (ook verschenen als tijdschriftartikel, 1977).

1977 Norbert Elias’ Sociology of Knowledge and its Significance for the Study of the Sciences. In: P. Gleichmann e.a. (eds.), Human Figurations. Essays for/Aufsätze für Norbert Elias. Amsterdam: Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, pp. 110-126.

4. Boekbesprekingen

David Graeber en David Wengrow, Het begin van alles. Een nieuwe geschiedenis van de mensheid (2022). Vertaling van: The Dawn of Everything. A new history of humanity (2021). In: de Nederlandse Boekengids, 8 (3), febr.-maart 2023, pp. 30-32.

Robert D. Putnam, with Shaylin Romney Garret, The Upswing. How America Came Together a Century Ago and How We Can Do It Again (New York, 2020). Tijdschrift Sociologie, 2 (2021), 147-157.  pdf

Thomas Piketty, Kapitaal en ideologie (2020, oorspr. 2019); Branko Milanovic, Capitalism, Alone (2019); en Joseph E. Stiglitz, People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent (2019). Nederlandse Boekengids, 5(6), december 2020, 4-7.

De fatale groei van ongelijkheid. Bespreking van: Walter Scheidel, The Great Leveler. Violence and the History of Inequality from the Stone Age to the Twenty-First Century (Princeton, 2017), en Bas van Bavel, De onzichtbare hand. Hoe markteconomieën opkomen en neergaan (Amsterdam, 2018). Nederlandse Boekengids, 4(1), febr.-maart 2019, pp. 6-8.

Kees Bruin en Nico Wilterdink, Eerbewijzen door de eeuwen heen. Bespreking van: Samuel Clark, Distributing Status. The Evolution of State Honours in Western Europe (Montreal: McGill-Queen’s University Press, 2016). Sociologie, 13, 2/3, 2017 (verschenen in 2018), 275-279.

Woede en verdriet in Louisiana. Bespreking van: Arlie Russell Hochschild, Strangers in Their Own Land. Anger and Mourning on the American Right (New York, 2016). Sociologie, 12(3), 2016 (verschenen in 2017), 393-399. pdf

Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century (Cambridge, Mass., 2014). Sociologie, 10, 2 (november 2014), 190-202.

Kremer, M., M. Bovens, E. Schrijvers, R. Went (red.), Hoe ongelijk is Nederland? Een verkenning van de ontwikkeling en gevolgen van economische ongelijkheid. Publicatie WRR (Amsterdam, 2014). Socialisme & Democratie, 71, 5 (oktober 2014), 19-25.

Acemoglu, D., J.A. Robinson, Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity and Poverty (London, 2012, paperback edition 2013). De Gids, 2014, 1, 30-32.

Wilkinson, Richard & Kate Pickett, The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone (London, 2010, second edition). Socialisme & Democratie, 2012, 7/8, 69-73.

Bos, L., Evolutie, of hoe alles alsmaar verandert. Academische Boekengids, mei 2012, 12-13

Lamont, Michèle, How Professors Think (Cambridge, Mass., 2009). Sociologie, 7, 1 (2011), 102-105.

Eyerman, R., The Assassination of Theo van Gogh. From Social Drama to Cultural Trauma. Sociologie, 6, 3 (2010), pp. 98-101.

Schinkel, Willem, Denken in een tijd van sociale hypochondrie. Mens en Maatschappij, 83, 3 (2009), 359-362. pdf

Kilminster, Richard, Norbert Elias. Post-philosophical sociology. Figurations, 29 (May 2008), 6-8.  pdf

Schneider, M., The Distribution of Wealth. Journal of Income Distribution, 16, 1 (2007), 157-159.

Collins, Randall, Interaction Ritual Chains. Sociologie, 1, 3 (2005), 343-347.

Rengers, M., Economic Lives of Artists. Mens en Maatschappij, 79, 2 (2004), 193-196.

G. van den Brink, Schets van een beschavingsoffensief. NRC Handelsblad, 20 oktober 2004.

René Diekstra e.a.(red.), Waardenvolle of waardenloze samenleving? NRC Handelsblad, 20 oktober 2004.

Jan Willem Duyvendak en Menno Hurenkamp (red.), Kiezen voor de kudde. NRC Handelsblad, 20 oktober 2004.

Goudsblom, J., Stof waar honger uit ontstond. Figurations, 17 (2002), 9-10.

Bennett, O., Cultural Pessimism. Narratives of Decline in the Postmodern World. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 28, 4 (2001), 534-537.

(ps. Jan J.P. de Vries) Tilly, Charles, Durable Inequality. Amsterdam Sociologisch Tijdschrift, 27, 4 (2000), 545-549.

Gieryn, T.F., Cultural Boundaries of Science. Credibility on the line. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 27, 4, (2000), 549-551.

Brugman, J., Het raadsel van de multicultuur. Vrij Nederland, 27 maart 1999, 47-48.

Brink, G. van den, De grote overgang. Vrij Nederland, 22 februari 1997.

Crane, D. (red.), The Sociology of Culture. Boekmancahier, 25 (1995), 343-345.

Bevers, T., Georganiseerde cultuur. De rol van overheid en markt in de kunstwereld. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 21, 2 (1994), 148-152.

Verhoeff, R. & H.B.G. Ganzeboom (red.), De weg naar de podia. Ruimtelijke aspecten van het bezoek aan podiumkunsten in Nederland. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 21, 2 (1994), 148-152.

Kraaykamp, G., Over lezen gesproken. Een studie naar sociale differentiatie in leesgedrag. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 21, 2 (1994), 148-152.

Beer, P. de, Het verdeelde inkomen. Socialisme en Democratie, 51, 12 (1994), 546-549

Beus, J. de, Economische gelijkheid en het goede leven. Rekenschap, 41, 4 (1994), 250-253.

Gomperts, W., De opkomst van de sociale fobie. Mens en Maatschappij, 69, 4 (1994), 466-469.

Gellner, E., Postmodernism, Reason and Religion. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 21, 3 (1994), 149-150.

Bakker, B.M.F., Sociale afstand, sociale status. De sociale status van werkende en niet-werkende vrouwen. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 20, 1 (1993), 147-151.

Wearne, B. The Theory and Scholarship of Talcott Parsons to 1951. Theoretische Geschiedenis, 20, 3 (1993), 381-383.

Halman, L., Waarden in de Westerse wereld. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 19, 1 (1992), 169-172.

Duindam, J., Macht en mythe. Een kritische analyse van de hoftheorieën van Norbert Elias en Jürgen von Krüdener. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 19, 3 (1992), 148-151.

Righart, Hans (red.), De trage revolutie. NRC Handelsblad, 29 februari 1992.

Ultee, W.C., Economische eenwording, groter wordende sociale afstanden, blijvende culturele verscheidenheid? Mens en Maatschappij, 66, 2 (1991), 207-209.

Voorzanger, B., Woorden, waarden en gedrag. Humane sociobiologie in methodologisch perspectief. Sociologische Gids, 1990/1, 63-64.

Bader, V.M. en A. Benschap, Ongelijk-heden. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 16, 4 (1990), 141-145.

Lancaster, J.B. e.a., Parenting across the Life Span. Sociologische Gids, 1990/1, 64-65.

Ganzeboom, Cultuurdeelname in Nederland. Boekmancahier, 3 (1990), 60-63.

De Hollander als hork. Bespreking van: Wim Willems en Annemarie Cottaar, Het beeld van Nederland. Hoe zien Molukkers, Chinezen, woonwagenbewoners en Turken de Nederlanders en zichzelf? ; en Jeremy Boissevain en Jojada Verrips (red.), Dutch Dilemma’s. Anthropologists look at the Netherlands. NRC Handelsblad, 3 maart 1990.

Bryant, C.G.A. & H. Bekker, What has Sociology achieved? Discorsi, 23, 8 (1990), 16.

Frank Bovenkerk e.a. (red.), Wetenschap en partijdigheid. Opstellen voor André J.F. Köbben. Vrij Nederland, 8 september 1990, 118-119.

Zijderveld, A.C., De samenleving als schouwspel. Mens en Maatschappij, 64, 1 (1989), 88-89.

Neerlands nut voor Groot-Brittannië. Bespreking van: Haley, K.H.D., The British and the Dutch. Political and Cultural Relations through the Ages. NRC Handelsblad, 11 februari 1989.

Diederiks, H.A. e.a., Van agrarische samenleving naar verzorgingsstaat. Sociologisch Tijdschrift, 14, 4 (1988), 697-700.

De voortdurende vernederlandsing van Nederland. Bespreking van: Hans Knippenberg en Ben de Pater, De eenwording van Nederland. NRC Handelsblad, 17 december 1988.

Roes, F., Wetten in de sociale wetenschappen. Sociologisch Tijdschrift, 13, 1 (1986), 163-166. Dupliek in Sociologisch Tijdschrift, 14, 1 (1987), 162-163.

Arts, W.A., Over verdelende rechtvaardigheid en inkomensbeleid. Sociologische Gids, 1986/3, 213-217.

Hermkens, P.L.J., Oordelen over rechtvaardigheid van inkomens. Sociologische Gids, 1986/3, 213-217.

Veenhoven, R., Conditions of Happiness. Sociologisch Tijdschrift, 13, 1 (1986), 130-134.

Santen, J. van, Arbeid, plicht en vrijheid. Intermediair, 28 maart 1986, 9-11.

Beus, J. W. de & J.A.A. van Doorn (red.), De interventiestaat. Sociologisch Tijdschrift, 12, 3 (1985), 556-560.

Cohen, M.N. e.a., Biosocial Mechanisms of Population Regulation. Antropologische Verkenningen, 4 (1984).

Zijderveld, A.C., De tirannie van het cliché. Intermediair, 18 februari 1983, 19-21.

Rademakers, L. (red.), Sociale kaart van Nederland, 4 delen. Sociologisch Tijdschrift, 9, 4 (1983), 713-717. Repliek in Sociologisch Tijdschrift, 10, 1, 209-210.

Waal, F. de (red), Sociobiologie ter discussie. Sociologische Gids, 1983/4, 296-297.

Symposium III, 1, 2. Sociologische Gids, 1982/5, 423-424.

Heller, A., On Instincts, en A Theory of Feelings. Sociologische Gids, 81/1, 94-96.

Adriaansens, H.P.M. & A.C. Zijderveld, Vrijwillig initiatief en verzorgingsstaat. Sociologische Gids, 81/6, 564-565.

Tromp, B., De samenleving als oplichterij. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 7, 1 (1980), 880-889.

Huppes, T., Inkomensverdeling en institutionele structuur. Sociologische Gids, 1980/1, 78-79.

Spradlin, W.W. & P.B. Porterfield, Human Biosociology. From Cell to Culture. Sociologische Gids, 80/4 , 338-339.

Albert, H., Theorie en kritiek, en Rationaliteit in wetenschap en samenleving. Sociologische Gids, 1978/1, 60-61.

Kruithof, C.L. Onwetendheid en sociaal gedrag. Sociologische Gids, 1978/2, 154-155.

Thoenes, P., Van wetenschap tot utopie. Sociologische Gids, 1978/3, 232-234.

Ellemers, J., e.a. (red.), Perpetuum mobile. Sociologische Gids, 1978/3, 231-232.

Kuenen, D.J., Inleiding in de milieukunde. Sociologische Gids, 1978/5, 431-433.

Vuijsje, Herman, Nieuwe vrijgestelden. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 4, 1 (1977), 120-123.

Doel, J. van den & A. Hoogerwerf (red.), Gelijkheid en ongelijkheid in Nederland. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 4, 3 (1977), 392-397.

Hoof, J.J. van & A. Martens (red.), Arbeidsmarkt en ongelijkheid. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 4, 3 (1977), 392-397.

Kley, P. van der & A. Wesseling (red.), Onderwijs en maatschappelijke ongelijkheid. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 4, 3 (1977), 392-397.

Heek, F. van, Actieve euthanasie als sociologisch probleem. Sociologische Gids, 1977/4, 286-287.

Duyker, H.C.J. & E.M. Uhlenbeck, Taalkunde en sociale wetenschappen. Sociologische Gids, 1977/4, 289-290.

Kool, A. de, Wetenschapsbeleid – kiezen en delen. Sociologische Gids, 1977/6, 425.

Boer, Th. De & A.J.F. Köbben, Waarden en wetenschap. Over de plaats van het waardeoordeel in de sociale wetenschappen. Sociologische Gids, 1976/1, 52-54.

Baal, J. van, De agressie der gelijken. Sociologische Gids, 1976/1, 54-55.

Traub, S.H., & C.B. Little (eds.), Theories of Deviance. Nederlands Tijdschrift voor Criminologie, XVIII (1976), 326-328.

Jager, H. L. & A.L. Mok, Grondbeginselen der sociologie. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 2, 1 (1975), 126-132.

Collins, R. & M. Makowsky, Het verschijnsel maatschappij. Sociologische Gids, 1975/2, 135-138.

Rademaker, L. & E. Petersma (red.), Hoofdlijnen uit de sociologie. Sociologische Gids, 1975/2, 135-138.

5. Diversen

Bart van Heerikhuizen (1948-2022). In Memoriam in: Figurations, 58, January 2023, 23-24.

Bij het overlijden van Joop Goudsblom (1932-2020). Sociologie Magazine, juni 2020, 30-31.

Growing inequality, shifting class relations and the rise of nationalist populism in Europe. Paper presented at symposium ‘Waiting for populism? Problems of interpretation and policy implications’. Central Bank of Malta, 9 May, 2019. Published on website: www.centralbankmalta.org/en/news/74/2019/7710.  pdf

Grotere ongelijkheid en toch geen scherpe klassenstrijd – blijft dat zo? Sociale Vraagstukken, 27 juni 2016 (link)

Geen revolutie, maar wat dan wel? Sociologie Magazine, september 2015, 6-8

Inequality, wealth. In: Blackwell Encyclopedia of Sociology Online, 2015 (revised version of article 2007)

Het verhaal en de waarheid: een gesprek. In: Jaap Bos e.a. (red.), Luister! Over de kracht van verhalen (65 vertellingen voor Christien Brinkgreve). Universiteit Utrecht, 2014, 190-193

De slag om de onderdoorgang. In: Judith Elshout e.a. (red.), Spannende plekken. Een vriendenboek voor Ineke Teijmant, Amsterdam: Stichting De Driehoek, 2014, 10-11

Over Cees Nooteboom, podiumangst en het raadsel van de artistieke reputatievorming. In: Con Spirito. Een klinkend slotaccoord voor Cas [Smithuysen], Amsterdam: Boekmanstichting, 2014, 85-88

Een kamer in het Spinhuis. In: Spinhuisboek (samenst. Aya Musa), Rotterdam/Amsterdam/Diemen, 2014, 120-122

‘Die katholieken hebben geen werktraditie’. Oude en nieuwe verklaringen voor de verschillen in Europa. Geschiedenis Magazine, 48, 6 (september 2013), 14-19

De onontkoombaarheid van verandering. In: Verleider & Verlichter. Columns voor Bart van Heerikhuizen. Diemen: AMB, 2013, 106-107

Generaties. In: Almanak Sociologisch Epicentrum (SEC), Amsterdam 2013, 106-108

De corrigerende werking van het verleden. In: De hinderende werking van het verleden. Vriendenboekje voor Rineke van Daalen. Amsterdam, 2012, 100-102.

De opmars van het Kapitaal. Sociologie Magazine, 19, 2 (2011), 7-9.  pdf

De evolutie van het sociale. Sociologisch Mokum, 13, 5 (2010), 17-19.

Jan Blokker, plaaggeest van de sociologie. Sociologisch Mokum, 14, 1 (2010), 8-10   pdf.Blokker

Inequality: Wealth. In: Blackwell Encyclopedia of Sociology. Oxford: Blackwell, 2007.

Marx: Terug van weggeweest. Sociologisch Mokum (Juli 2006). 20-21.

De Europese kater. Eurovisie, 1, 4 (2006).

Internationalisering. In: Vakblad, Vaktijdschrift voor uitgevers van vak- en wetenschappelijke informatie, 93, juni/juli 2005

Vluchten hoeft niet meer. NRC Handelsblad, 29 oktober 2004.

Grondwet en Europese identiteit. Euforum, 2, 3-4 (2003), 4-6.

Een tekort aan cultureel kapitaal. Migratie en de multiculturele samenleving. Agora, 18, 3 (2002), 26-28.

(met Rob Potharst)  Socioeconomic Inequalities in the World Society: Trends and Regional Variations 1950-1998. Paper for the Conference of the Research Committee on Social Stratification (RC 28) of the International Sociological Association, Berkeley, August 2001.    pdf

Collega! In: L. Deben e.a. (red.), Doormodderen & beentje lichten. Dossier Van der Weiden. Amsterdam: Het Spinhuis, 2001, 122-127

Response to Daniel Gordon. Figurations, 14 (2000), 4-5.

Een bedrieglijke sociale rust. Elsevier (speciale bijlage over inkomens), juli 2000.

Steeds rijker. De Helling, 11, 3 (1998), 5-8.

Johan Goudsblom emeritus. Figurations, 9 (1998), 9.

Don Kalb, Godfried Engbersen, Bart van Steenbergen en Nico Wilterdink, The Conundrum of Globalization. Inequality, Marginality, and Policy Imperatives in Advanced Welfare States. Utrecht: AWSB research papers 97/01, 1997.

De ontwikkeling van welvaart en armoede. In: J. Berkhouwer en K. Meylink (red.), Rechtvaardige verdeling, Rotterdam: Meeuwes, 1997, 73-78

Wat is mondialisering? In: E. de Lange (red.), Meegaand of eigenzinnig? De Nederlandse cultuur en archtectuur in internationale context. Rotterdam: Nederlands Architectuurinstituut, 1997, 8-12

Economie geeft geen uitsluitsel over grens van verzorgingsstaat. NRC Handelsblad, 21 februari 1996.

Met de Nederlandse identiteit zit het wel goed. NRC Handelsblad, 4 maart 1995.

De Nederlandse verzorgingsstaat: pressie, belangen en identificatie. In: Bestaansonzekerheid, uitsluitingsprocessen en sociaal beleid. Europa als partner van gemeenten en nationale staten. Nederlands Centrum voor Sociaal Beleid, RDU Benelux, Bunnik 1994, 87-92

De inkomensverschillen nemen internationaal toe. NRC Handelsblad, 14 september 1993.

Vermogensverhoudingen in Nederland: recente ontwikkelingen. Working Papers in Sociology, 1991, Vakgroep Sociologie, Universiteit van Amsterdam.

Cultuur-relativisme? (antwoord op A. van den Broek). Boekmancahier, september 1991, 336-7.

Foute schrijvers. Propria Cures, 100e jaargang (eeuwnummer), 21 januari 1990, p. 59

Trends in Historical Sociology. PdIS Papers in progress, 12 (1990), Amsterdam PdIS.

Where Nations Meet: National Identities in an International Organisation. EUI Working Paper, SPS no. 90/3, San Domenico di Fiesole (Firenze): European University Institute, 1990, 106 pp.

Een illusieloze realist met distantie (bij het overlijden van Norbert Elias). NRC Handelsblad, 10 augustus 1990.

Eerlijk delen. Onze Binding, 11 mei 1988, 1-2.

Social Structure and Social Change. In: Encyclopaedia Brittannica , 1987.

(met B. van Heerikhuizen) De constructies van Nijhoff. Sociodrome,1987/2, 11-12.

Vrijgesteld te Toscane. Sociodrome, 1987/5, 5-7.

De actualiteit van Alexis de Tocqueville na 150 jaar. NRC Handelsblad, 9 januari 1986, bijlage Wetenschap & Onderwijs, p. 3.

Het arbeidsethos van Joop van Santen. Intermediair, 26 maart 1986.

Jan Modaal kan door sparen niet rijk worden (commentaar op J. Pen). Het Parool, 7 april 1986.

De Sociologendagen. Sociodrome, 1986/3.

Het historisch belang van sociaal-wetenschappelijke tijdschriften. Intermediair, 19 februari 1982.

Commentaar op Peter Hagoort, Het maatschappelijk belang van sociaal-wetenschappelijke tijdschriften. Intermediair, 18 april 1982.

Grote loonzakken. Propria Cures, 92(16), 16 januari 1982.

De sociologie verklaard? Sociodrome, 1980/2, 9-10.

(met Bart van Heerikhuizen)  Het lustrumcongres van de N.S.A.V., Sociodrome, 1976/5, 5-6

Afwijkend gedrag; Arbeiders; Auguste Comte; Emile Durkheim; Elitegroeperingen; Interactie; Milieubewustzijn; C. Wright Mills; Omgangsvormen; Sociologie; Max Weber. In: Grote Spectrum Encyclopedie, 1974.

Norbert Elias en onze beschaving. NRC Handelsblad, 26 mei 1973.

Tips voor onze nieuwe Ideoloog. Propria Cures, jaargang 79, nr. 13 (1968). Herdrukt in: Guus Luijters e.a. (red.), Hoera voor het prinselijk paar. Een keuze uit PC 1965-1973. Amsterdam: Arbeiderspers, 1975, pp. 116-119.

6. Vertalingen

Johan Goudsblom, Long-Term Processes in the History of Humanity. Historical Social Research, 48, 1 (2023), 45-61. Oorspronkelijke publicatie: ‘Lange-termijnprocessen in de mensheidsgeschiedenis’, Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 15, 1 (mei 1988), 5-25. Vertaald uit het Nederlands in het Engels mmv Stephen Mennell.

Johan Goudsblom, Gidsen op mijn weg naar Elias. Tijdschrift Sociologie, 1 (2020), 45-62. Vertaling en bewerking van: Johan Goudsblom, Guides on my way to Elias, Human Figurations, 5(2), 2016.

Immanuel Wallerstein, Globalisering of transitie? Een lange-termijnvisie op de ontwikkelingsgang van het wereldsysteem. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 26(2)., juli 1999, 145-163. Vertaling (met Kees Bruin en Bernard Kruithof) van paper gepresenteerd op bijeenkomst van ASSR, UvA (1999).

Norbert Elias, Veranderingen in de aanvalslust. Hoofdstuk VII van: Norbert Elias, Het civilisatieproces, deel 1, pp. 259-275 (Utrecht/Antwerpen: Het Spectrum, 1982). Latere druk Amsterdam: Boom, 2001, pp. 275-293. Vertaling van ‘Über Wandlungen der Angriffslust’, in: Norbert Elias, Über den Prozess der Zivilisation (Bern/München: Francke Verlag, 1969), Band 1, 263-283 (eerste druk 1939).

Pierre L. van den Berghe, Een Brug tussen Paradigma’s: Sociobiologie en de Sociale Wetenschappen. Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, 5(2), oktober 1978, 197-224. Vertaling van: ‘Bridging the Paradigms: Sociobiology and the Social Sciences’.

Robert K. Merton, De zichzelf waarmakende voorspelling. Vertaling van: ‘The Self-Fulfilling Prophecy’, in: Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure, New York/London: The Free Press, 1968 (enlarged edition), 475-490. Eerder verschenen in: Antioch Review, Summer 1948.

Alvin W. Gouldner, Anti-minotaurus: de mythe van een waardevrije sociologie. In: J. Godschalk (samenst.), Sociologie als spiegelgevecht. Amsterdam: Van Gennep, 1972, 11-34. Vertaling van: ‘Anti Minotaur: The Myth of a Value-Free Sociology’, in: I.L. Horowitz (ed.), The New Sociology (New York, 1964). Eerdere versie in: Social Problems, 9(3), winter 1962.