Vermogensongelijkheid in Nederland (2015)

cover.boek

 

Van mijn dissertatie uit 1984, Vermogensverhoudingen in Nederland, is in 2015 bij uitgeverij Van Gennep een nieuwe, herziene en uitgebreide druk verschenen onder de titel Vermogensongelijkheid in Nederland. Ontwikkelingen sinds 1850 (463 pp.). Deze geactualiseerde uitgave omvat een uitgebreid nieuw hoofdstuk, waarin de ontwikkelingen na 1980 worden beschreven, geanalyseerd en verklaard.

 

 

Appendix

Zoals in het voorwoord van de nieuwe uitgave staat vermeld, zijn de methodologische appendices van de eerste druk verplaatst naar een online appendix. Deze is te vinden op de link Appendix.vermogens (paragrafen I t/m IV). Een nieuwe deel dat betrekking heeft op de gegevens in het laatste hoofdstuk (paragraaf V) is hieraan toegevoegd.

 

Errata

Voorts is melding te maken van een aantal errata.

p. 81, regel 5: ‘vorige eeuw’ moet zijn: negentiende eeuw.

p. 90, Tabel 1, eerste kolom: 1984 moet zijn: 1894

p. 92, regel 1 van paragraaf 3: ‘deze eeuw’ moet zijn: de twintigste eeuw.

p. 337, Tabel 28, vier van de cijfers in de eerste kolom, onder Rijkste 1%, zijn onjuist: achter ‘w.v. eigen woning’ moet staan 14,8 (i.p.v. 9,0), achter ‘w.v. overig onr. goed’ 14,4 (i.p.v. 20,2), achter Schuld -13,0 (i.p.v. -16,8) en achter ‘w.v. overige schuld’ -7,9 (i.p.v. -11,6). Deze fouten hebben geen implicaties voor de bijbehorende tekst.

p. 346, tweede zin na Tabel 31: hierin zijn drie woorden weggevallen. De volledige zin luidt: ‘Dat betekent dat het vermogen van de rijkste 1% steeds ongeveer vier keer zo hoog is als dat van de rijkste 1 tot 5% en ongeveer dertig keer zo hoog als het gemiddelde van de categorie 20-50%.’