Nico Wilterdink

nicoFor English: go to TAAL and click then on English.

 

Nico Wilterdink (geboren in Hilversum, 1946) is emeritus hoogleraar sociologie van de Universiteit van Amsterdam.

Hij studeerde sociologie aan de Universiteit van Amsterdam (1964-1972). Na zijn afstuderen werd hij daar benoemd als wetenschappelijk medewerker, en hij bleef met enkele onderbrekingen aan deze universiteit werkzaam. In 1984 promoveerde hij met lof (cum laude) op het proefschrift Vermogensverhoudingen in Nederland. Ontwikkelingen sinds de negentiende eeuw (Amsterdam: Arbeiderspers, 1984). Een nieuwe, geactualiseerde versie van deze studie verscheen in 2015 onder de titel Vermogensongelijkheid in Nederland. Ontwikkelingen sinds 1850 (Amsterdam: Van Gennep).

Nico Wilterdink was in 1987 ‘Jean Monnet fellow’ aan het Europees Universitair Instituut in Florence, en in 1996 gastdocent aan de University of Minnesota, Minneapolis. Tussen 1992 en 1998 was hij bijzonder hoogleraar in de studie van langetermijnprocessen (Norbert Elias leerstoel) aan de Universiteit Utrecht. Enkele jaren (1998-2001) was hij wetenschappelijk vicedirecteur van de Amsterdamse School voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek (ASSR, thans AISSR). In 1999 werd hij benoemd tot hoogleraar Cultuursociologie aan de Universiteit van Amsterdam, een positie die hij bekleedde tot zijn emeritaat in 2011. Bij zijn afscheid verscheen Cultuur en ongelijkheid (red. Christien Brinkgreve e.a.; Diemen: AMB, 2011), een bundel met artikelen over onderwerpen die centraal staan in zijn werk.

Van 1976 tot en met de laatste jaargang in 2004 was Nico Wilterdink redacteur van het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift, en vervolgens tot 2008 van het nieuwe tijdschrift Sociologie. Hij maakt deel uit van het internationale netwerk van de figuratie- of processociologie, geïnspireerd op het werk van Norbert Elias. Met anderen redigeerde hij de negentien delen van de Gesammelte Schriften van Norbert Elias, die tussen 1997 en 2010 bij Suhrkamp zijn verschenen.

Tevens is hij redacteur (met Bart van Heerikhuizen) en co-auteur van het sociologische leerboek Samenlevingen (eerste druk 1985), waarvan in 2012 de zevende herziene druk verscheen. In 2017 verscheen door toedoen van twee nieuwe redacteuren een achtste herziene druk.

Wilterdink heeft onderzoek gedaan naar en gepubliceerd over een verscheidenheid van onderwerpen op diverse gebieden van de sociologie. Daartoe behoren langetermijntrends in sociaal-economische ongelijkheid en meer specifiek vermogens- en inkomensongelijkheid, nationale identiteiten en stereotypen, evolutionaire processen en mechanismen, culturele distinctie, en de buitenlandse receptie van Nederlandse literatuur. Theoretisch is hij vooral geïnteresseerd in het verkennen van de relaties tussen de sociologie en andere disciplines, waaronder biologie, psychologie, geschiedenis en economie. De publicatielijst geeft nadere informatie over zijn wetenschappelijke activiteiten en interesses.